ตระกร้าสินค้า

เทคนิคการเลือกใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถให้เหมาะสมกับงาน

          อุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถ เป็นอะไหล่รถไถที่ใช้ในภาคการเกษตร เพราะการที่จะปลูกพืชให้ได้ผลผลิตที่ดี และได้ผลผลิตจำนวนมากจะต้องมีแรงงานที่มากพอในการผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี และเก็บเกี่ยวได้ ทันเวลา แต่ปัญหาในปัจจุบันการขาดแคลนแรงงานได้เพิ่มมากขึ้น เกษตรกรจึงต้องมีตัวช่วยที่สามารถแก้ไขปัญหาในการขาดแคลนทรัพยากรแรงงาน และทำงานได้เสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ตัวช่วยที่กล่าว ก็คือ เครื่องจักรกลการเกษตร ที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือทุ่นแรงทำงานได้รวดเร็ว ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างแรงงานคน และสามารถทำงานได้ทันต่อช่วงเวลาการเพาะปลูก

 


          เครื่องจักรกลการเกษตรที่กล่าวถึง นั่นคือ รถไถ รถเกี่ยวข้าว เป็นเครื่องจักรที่สามารถทำงานได้หลายรูปแบบจะต้องมีอุปกรณ์เสริมอย่างอุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น การเตรียมดิน การเพาะปลูก การบำรุงรักษา การเก็บเกี่ยว และหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งอุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถก็จะแตกต่างกันไป ดังนี้
          - การเตรียมดินปลูก ใช้ใบผาน ผานพรวน ใบมีดตีดิน ใบมีดดันดิน ใบคัดท้าย จอบหมุน อุปกรณ์ต่อพ่วงเหล่านี้ใช้ในการเตรียมดินและพรวนดิน ทำให้ดินละเอียดร่วนซุย มีการระบายน้ำที่ดี การพรวนดินให้ละเอียดยังเป็นการกำจัดวัชพืช ซึ่งอะไหล่รถไถที่กล่าวไปข้างต้นมีให้เลือกหลากหลายขนาดตามความเหมาะสมของหน้าดินที่เราต้องการ
          - การเพาะปลูก เกียร์ขุดหลุม เครื่องหยอดเมล็ด อุปกรณ์ต่อพ่วงและอะไหล่รถไถที่ใช้ในงานเพาะปลูก
          - การบำรุงรักษา เครื่องหว่านปุ๋ย เครื่องฝังปุ๋ย เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นยา คราดสปริง อะไหล่รถไถที่ใช้ในงานบำรุงรักษาพืชระหว่างการเพาะปลูก
          - การเก็บเกี่ยว เครื่องคีบอ้อย เครื่องเกี่ยวนวดข้าว ชุดบุ้งกี๋ เครื่องขุดมันสำปะหลัง อุปกรณ์สำหรับงานเก็บเกี่ยวผลผลิต ไม่ว่าจะเป็น ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย
          หลังการเกี่ยวผลผลิต ควรใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถที่ทำหน้าทีเก็บเศษตอซังข้าว หรือต้นพืชต่าง ๆ แทนการเผา จะทำให้ดินเกิดความเสียหาย สูญเสียธาตุอาหารในดินได้ ซึ่งการใช้เครื่องอัดฟางจึงเป็นทางออกในการเคลียพื้นที่ดินเก็บเศษเหลือทิ้งจากการทำนา นำไปใช้ประโยชน์ต่อได้อีกมากมาย สำหรับอะไหล่เครื่องอัดฟาง ได้แก่ เพลาปั่น PTO และยอยที่สามารถทำให้การทำงานของเครื่องอัดฟางนั้น ทำงานได้อย่างราบรื่นไม่ติดขัด เพิ่มความทนทานกับงานหนัก ลดปัญหาการบิด แตก ทำให้การเก็บฟางราบรื่นใช้งานได้เป็นอย่างดี
          ทั้งนี้ที่กล่าวไปข้างต้น อะไหล่รถไถ อะไหล่รถเกี่ยว และอุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถ ยังมีอีกหลายชนิดให้ท่านได้เลือกใช้งานตามความเหมาะสมของงาน หากสนใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถ อะไหล่เครื่องจักรกลการเกษตร บริษัท ดาวทองจักรกล จำกัด ยินดีให้บริการแก่ท่าน และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอะไหล่เครื่องจักรกลเกษตร

 

อ้างอิงเนื้อหา : https://kubotaasia.com/การเลือกใช้อุปกรณ์