ตระกร้าสินค้า

ใบผานตัวช่วยในการเตรียมดินปลูกมันสำปะหลัง

          มันสำปะหลัง เป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งของไทยที่เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกกัน มันสำปะหลังสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี ทนแล้งได้ดีกว่าพืชอื่น ๆ สามารถปลูกได้ตั้งแต่ดินเหนียวจนถึงดินทราย มันสำปะหลังเจริญเติบโตได้ในแหล่งดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ แต่หากอยากได้ผลผลิตที่สูงอาจจะต้องเลือกพื้นที่ที่เป็นดินที่มีเนื้อหยาบ ดินร่วนซุย มีการระบายน้ำที่ดี เพราะสะดวกต่อการเก็บเกี่ยว และควรหลีกเลี่ยงการปลูกในพื้นที่ที่มีดินชื้นแฉะจนเกินไปจะทำให้หัวมันสำปะหลังเกิดการเน่าเสียได้

          ก่อนการปลูกมันสำปะหลังควรตรวจสอบดินว่ามีความชื้นอย่างพอเหมาะหรือไม่ ซึ่งการเตรียมดินในการปลูกมันสำปะหลังเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากเพราะผลผลิตที่จะเก็บเกี่ยวคือส่วนหัวซึ่งอยู่ในดิน เราควรที่จะให้ความสำคัญตั้งแต่การเตรียมดิน โดยการเตรียมดินสำหรับการปลูกมันสำปะหลังนั้น จะต้องมีการไถดินให้ลึก และพรวนให้ร่วนซุยมากที่สุด ด้วยการไถดะโดยใช้ใบผาน 3 เพื่อให้มีการระบายน้ำที่ดี และยังได้กำจัดวัชพืช ซากพืชต่าง ๆ ในแปลงให้หมดสิ้นไป การใช้ผาน 3 ในการไถกลบวัชพืชควรทิ้งไว้ประมาณ 7-14 วัน เป็นการไถเตรียมหน้าดิน ไม่ใช่เพียงแค่กำจัดวัชพืชแต่ยังสามารถทำให้วัชพืชเป็นธาตุอาหารดินได้อีกด้วย

ใบผาน

          จากนั้นเมื่อพร้อมที่จะปลูกมันสำปะหลังแล้วใช้ใบผาน 7 ในการระเบิดหน้าดิน ให้กักเก็บน้ำความชุ่มชื้นในดินได้ดี การเตรียมหน้าดินโดยใช้ทั้ง ใบผาน 3 และผาน 7 แบบนี้จะช่วยให้ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังลงหัวได้ง่าย ความงอกดี จำนวนต้นอยู่รอดสูง ทำให้ได้ผลผลิตสูงขึ้น

          จะเห็นได้ว่าการเตรียมดินที่ดี ก็เป็นจุดเริ่มต้นของผลผลิตที่ดี ด้วยอุปกรณ์ที่ครบครัน และทันสมัย ไม่ว่าจะเป็น ใบผาน ที่เป็นตัวช่วยอย่างดีในการไถกลบ พรวนดิน และอุปกรณ์พ่วงต่อรถไถชนิดต่าง ๆ ล้วนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง การที่เรามีอุปกรณ์ และเครื่องจักรกลในการปลูกมันสำปะหลังที่ดีได้นั้น ต้องใช้ใบผานคุณภาพ ซึ่ง ดาวทองจักรกล ศูนย์รวมอะไหล่เครื่องจักรกลการเกษตร นำเข้าและจำหน่ายอะไหล่รถไถ อะไหล่รถเกี่ยว หลากหลายชนิดให้ท่านได้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

 

อ้างอิงเนื้อหา : 
     - https://www.kubotasolutions.com/knowledge/cassava/detail/43
     - https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_156741