ตระกร้าสินค้า

เตรียมรถไถให้พร้อมกับการไถนาสำหรับปลูกข้าว

 

ใบผาน

            ก่อนจะถึงฤดูกาลปลูกข้าว จะต้องตรวจเช็คความพร้อมของรถไถให้พร้อมก่อนทั้งเครื่องยนต์และอะไหล่รถไถ เพื่อให้การเตรียมดินแปลงนาข้าวได้คุณภาพ ตรวจเช็กในส่วนของจานไถ ใบผาน จอบหมุน อุปกรณ์ต่อพ่วง ว่าสามารถใช้งานได้ปกติหรือไม่ การตรวจเช็กในส่วนของชุดระบบไฮดรอลิค ระบบควบคุมไฮดรอลิค เช็กลมยาง น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ให้พร้อมอยู่เสมอ

การเตรียมดินเพื่อทำนา

            1. การไถกลบตอซัง ทำในขณะที่ฟางยังมีความสดอยู่ จะทำให้ฟางเกิดการย่อยสลายได้ง่าย จากนั้นหมักฟางทิ้งไว้ 15 วัน ใช้จอบหมุนเพื่อต่อพ่วงกับรถไถ จะช่วยให้ปั่นได้ง่าย และเศษฟางไม่ติดใบจอบ
            2. การไถพรวน เป็นการไถเพื่อให้ดินละเอียด เป็นเลน โดยต่อพ่วงใบผานพรวนเข้ากับรถไถ
            3. การใช้ขลุบ ลูบเทือก และชักร่อง เพื่อทำให้หน้าดินเรียบสม่ำเสมอทั่วแปลง โดยจะใช้ ขลุบหมุนต่อพ่วงกับรถไถ

        จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าขั้นตอนการเตรียมแปลงนาใช่อุปกรณ์ใดบ้าง เพราะฉะนั้นเกษตรควรตรวจเช็กอุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถให้พร้อมใช้งาน เพื่อให้การปลูกข้าวเป็นไปตามช่วงเวลาของฤดูกาล

            ต้องการอะไหล่รถไถ อะไหล่รถเกี่ยว อุปกรณ์ต่อพ่วง บริษัท ดาวทองจักรกล จำกัด ศูนย์รวมอะไหล่เครื่องจักรกลเกษตรแบบครบวงจร ส่งตรงสินค้าถึงมือท่าน จะซื้ออะไหล่เพื่อนำไปซ่อมเอง อะไหล่สำหรับอู่ซ่อมรถไถ รถแทรกเตอร์ และโรงงานผลิตเครื่องจักรกลเกษตร เรายินดีให้คำปรึกษาและจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน

 

 

อ้างอิงเนื้อหา : 
- https://www.kubotasolutions.com/knowledge/rice/detail/660
- https://www.saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=22&chap=5&page=t22-5-infodetail03.html
- https://sites.google.com/a/wanthawee.com/www/sara-na-ru-keiyw-kabkhaw/karte-ri-ym-din